Privacybeleid

Privacybeleid voor het gebruik van de Binkdate Website

Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens Binkdate verzamelt, hoe we deze gegevens verwerken en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is 4uMedia BV (in het vervolg "Binkdate"). Onze contactgegevens kunnen aan het einde van dit Privacybeleid gevonden worden.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwilige basis in het kader van de totstandkoming en het bestaan van de contractuele relatie met Binkdate. Het is bijv. vereist dat u bijzondere categoriëen van persoonlijke informatie invoert (gegevens over seksuele geaardheid). Als u niet wilt dat Binkdate uw persoonsgegevens en met name gegevens uit bijzondere categorieën verwerkt, kan Binkdate zijn diensten niet leveren. Raadpleeg de volgende informatie voor gedetailleerde informatie over wat Binkdate specifiek verzamelt.

Welke informatie vraagt Binkdate aan zijn leden om de overeenkomst uit te voeren?

Voor het uitvoeren van de diensten die worden beschreven in de Algemene voorwaarden van Binkdate, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen die de gebruiker (ook wel een lid genoemd) vermeldt, om deze te verwerken en te gebruiken, onder meer in de context van het registratieproces of de totstandkoming van een basis- of premium-lidmaatschap.

Tijdens het registratieproces en uitvoering van een basislidmaatschap

Toegang tot Binkdate vindt plaats via het e-mailadres en het door de klant gekozen wachtwoord (zogenaamde toegangsgegevens).

Tijdens de eerste gratis registratie (het afsluiten van het zogenaamde "basislidmaatschap"), is de gebruiker (ook "basislid" genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Deze verplichte gegevens zijn:

 • Leeftijd
 • Woonplaats of regio
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
 • Lengte
 • Gewicht
 • Voorkeurlocatie voor een date
 • Persoonlijke omschrijving (vrije tekst)
 • Voorkeuren leeftijden partner

Afsluiten van een premium-lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook "premium-lid" genoemd) besluit om een betaalde dienst van Binkdate (het zogeheten "premium-lidmaatschap") te gebruiken, wordt tijdens de bestelling de volgende informatie verzameld:

Bij een iDeal betaling:
 • Naam rekeninghouder
 • Bankrekeningnummer
Bij een betaling per telefoon:
 • Telefoonnummer waarmee de betaling is verricht
Bij een creditcard betaling:
 • Huisadres
 • Creditcardgegevens
 • Deze gegevens worden opgeslagen op de servers van de betalingsprovider en niet bij Binkdate

Communicatie tussen leden onderling en met de klantenservice

Binkdate slaat de communicatie tussen leden onderling en de communicatie met klantenservice op. Wanneer leden communiceren terwijl zij zijn ingelogd, is deze communicate versleuteld.

Houdt u bij uw communicatie met onze klantenservice rekening met het volgende: als u met onze klantenservice communiceert terwijl u bent ingelogd, dan is deze communicatie versleuteld. Als onze klantenservice antwoordt via de e-mail, dan is deze communicatie niet versleuteld.

Welke informatie verzamelt Binkdate voor promotionele doeleinden?

Bij het afsluiten van het kosteloze basislidmaatschap voert u uw e-mailadres in het invoervenster in. Dit e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het verzenden van profiel en of lidmaatschap gerelateerde e-mails. De Binkdate-website biedt ook de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoervenster overgenomen. Ook in dit geval kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven. Bovendien ontvangt u tijdens uw lidmaatschap van Binkdate ook gepersonaliseerde of geïndividualiseerde handleidingen om u te helpen optimaal gebruik te maken van de Binkdate-producten.

Welke informatie verzamelt Binkdate wanneer u de Binkdate website gebruikt?

Bij elk gebruik van de Binkdate-website worden gegevens over het gebruik door de respectieve bezoekers van de website - tenzij hieronder anders vermeld zelfs als ze geen lid zijn - door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 7, Apple OS enz.)
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer (hierbij wordt het IP-adres vergeleken met een geodatabank en de locatie, oftewel land, provincie en verblijfplaats van de gebruiker bepaald).
 • Gebruikers-ID op het Binkdate-platform (alleen bij Binkdate-leden)
 • Naam van de opgevraagde pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina kwam
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessieidentificatienummer

Telkens wanneer het lid zich aanmeldt bij het netwerk worden de volgende gebruiksgegevens in de zogeheten logbestanden opgeslagen:

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID op het Binkdate-platform
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • Nummer van de sessie-cookies
 • Sessie-identificatienummer

Verwerkingsdoeleinden

Binkdate verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, uit te voeren. (Rechtsgrond van de gegevensverzameling is de uitvoering van de contractuele relatie die met u als lid van Binkdate is afgesloten. Houd er rekening mee dat we in dit verband ook gegevens over seksuele geaardheid verzamelen. )
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. Binkdate zal de persoonsinformatie, die is verzameld in verband met uw registratie en het invullen van het Binkdate-profiel, gebruiken voor een automatische controle op aanwijzingen voor misbruik van de Binkdate-website. Als de geautomatiseerde verwerking een vermoeden van misbruik oplevert, controleert een medewerker van Binkdate deze beoordeling en de onderliggende aanwijzingen, en vervolgens de informatie in de aanwezige vrije tekst en profielfoto's. Tevens beoordeelt een klantenservicemedewerker door andere leden gemelde schendingen van de voorwaarden. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Binkdate en de Binkdate-leden dat de Binkdate-diensten niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden).
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand. (Rechtsgrond is behalve de uitvoering van de contractuele relatie ook het gerechtvaardigde belang van Binkdate bij de betaling van de contractueel overeengekomen vergoeding.)
 • Voor de goede werking van de website, om de website te optimaliseren en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen van Binkdate te waarborgen. In dit verband gebruikt Binkdate technisch noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies of analyse-cookies (rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Binkdate en de Binkdate-leden, dat de Binkdate-diensten veilig en met gebruiksgemak kunnen worden gebruikt en dat tevens de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan voortdurend verbeterd worden).
 • Voor het vastleggen en evalueren van gebruiksgedrag voor interessegebaseerde reclame. In dit kader geven wij ook gepseudonimiseerde trackinggegevens (d.w.z. geen persoonsgegevens, zoals u ons die tijdens de registratie ter beschikking stelt) door aan derden. (De rechtsgrondslag is het legitieme belang van Binkdate en ook andere adverteerders om interessegebaseerde reclame in te zetten en gebruikers reclame aan te bieden die is afgestemd op hun persoonlijke interesses.
 • Voor eigen promotie door middel van onversleutelde advertentiemails en advertentieuitingen in de vorm van banners op andere websites. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van 4uMedia BV bij direct-marketing voor haar eigen producten.
 • Voor het versturen van verschillende nieuwsbrieven (via onversleutelde e-mail of sms) waarin u nader geïnformeerd wordt over de producten van 4uMedia BV. (De rechtsgrond is enerzijds de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds het gerechtvaardigde belang van Binkdate bij direct mail.)
 • Voor marktonderzoek en meting van bereik. (De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Binkdate om inzicht te krijgen in de marktwaarde van de Binkdate-website in directe vergelijking met websites van derden. Het gerechtvaardigde belang komt ook voort uit de economische exploitatie van de bevindingen uit de metingen van het bereik. De gebruikerscategorieën vormen de basis voor een op interesses aansluitende afstemming van reclameinstrumenten of reclamecampagnes. Nadere informatie vindt u hier.)

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient Art. 6 lid 1 sub a van de EG Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van Binkdate (basislidmaatschap of premium-lidmaatschap) dient Art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Binkdate of een derde, zoals haar leden, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is Art. 6 lid 1 sub f AVG rechtsgrond voor verwerking.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame (basis-lidmaatschap of premium-lidmaatschap) is Art. 6 lid 1 sub f AVG rechtsgrond.

Overdracht van gegevens aan derden; serviceprovider

Uw persoonsgegevens worden principieel alleen door Binkdate aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als u uw toestemming heeft verleend. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, lichten we onze gerechtvaardigde belangen in dit Privacybeleid toe.

Overdracht aan dienstverleners

Binkdate behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van Binkdate alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Binkdate maakt onder andere gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van onversleutelde e-mails en nieuwsbrieven naar haar leden. Daarnaast leveren dienstverleners servercapaciteit aan Binkdate. Externe betaaldiensten en incassogerelateerde dienstverleners helpen Binkdate bij de afhandeling van betalingen. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces kiest, stuurt Binkdate de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens of creditcardgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen kredietinstelling of naar betaaldienstverleners, die in opdracht van Binkdate werken. Gedeeltelijk verzamelen de betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf, onder eigen verantwoordelijkheid. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Dienstverleners worden in de regel ingezet als zogeheten verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke van Binkdate, die persoonsgegevens van de gebruikers van deze online service alleen volgens instructies van Binkdate mogen verwerken.

Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

In uitzonderlijke gevallen zal Binkdate ook persoonsgegevens overdragen aan een verwerker, die in een niet-EER-land is gevestigd. In principe bevinden de servers van deze dienstverlener zich binnen de EU. Echter bestaat binnen het kader van een onderhoudscontract voor deze softwareleverancier de mogelijkheid via specialisten van buiten de EU toegang te krijgen tot de softwaresystemen. Binkdate heeft zich er, voorafgaand aan de overdracht, van verzekerd dat de ontvanger een adequaat gegevensbeschermingsniveau heeft (aangetoond door de certificeringen van de ontvanger en door de modelcontractbepalingen van de EU overeen te komen met de ontvanger).

U kunt meer informatie opvragen bij Binkdate, maakt u hiervoor gebruik van de informatie in het onderdeel Contact.

Duur van opslag; retentieperioden

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (basis- en premium-lidmaatschap) en de bijbehorende diensten of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens wissen, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

Voor basis-leden geldt: u kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in uw profiel. U kunt uw profielgegevens ook zelf wissen. Bij basisleden die 6 maanden niet actief geweest zijn, wist Binkdate automatisch de persoonsgegevens uit het profiel.

Voor Premium-leden geldt: de persoonsgegevens van Binkdate Premium-leden worden in principe opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Als u ons daarom verzoekt, zullen wij uw gegevens wissen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens is. Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, worden vergrendeld tot het verstrijken van de bewaarperiode. Als u ons niet vraagt om uw gegevens te wissen aan het einde van het Premium-lidmaatschap, wordt uw premium-lidmaatschap omgezet in een basis-lidmaatschap. De eerder vermelde informatie over de duur van de gegevensopslag bij basis-leden is dan van toepassing.

Neemt u er nota van dat, als bewaartermijnen het wissen in de weg staan, uw gegevens in eerste instantie alleen vergrendeld worden.

Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart Binkdate de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de verjaringstermijn.

Rechten van de betrokkene

U hebt recht van informatie en, onder bepaalde voorwaarden, op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook op overdraagbaarheid van de gegevens.

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden ("Bezwaar tegen publiciteit"). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw gebruik van uw recht om bezwaar te maken en het gebruik van uw gegevens als onderdeel van een lopende campagne.

U hebt ons gegevens ter beschikking gesteld over uw seksuele voorkeuren. U kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen deze toestemming. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot op het moment van uw aantekening van bezwaar blijft daarbij onverlet. Vanaf het moment van uw aantekening van bezwaar kunnen er geen partnervoorstellen meer gedaan worden en kan Binkdate zijn dienst niet langer verlenen.

Gebruik de informatie onder Contact om uw rechten te doen gelden. Zorgt u ervoor dat we u ondubbelzinnig kunnen identificeren.

In plaats daarvan kunt u de instellingsopties in uw profiel gebruiken om die gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt te rectificeren of om bezwaar te maken tegen reclame. U kunt de gegevens van uw Binkdate-basislidmaatschap ook zelf wissen. In geval van een premium-lidmaatschap kan het wissen van gegevens alleen via de klantenservice van Binkdate worden geïnitieerd. Neemt u er nota van dat, als bewaartermijnen het wissen in de weg staan, uw gegevens in eerste instantie alleen vergrendeld worden.

Contact

Voor informatie en suggesties over gegevensbescherming staan wij of onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

4uMedia BV, Rentmeesterstraat 46L, 1315 JS Almere, (ons contactformulier)

Cookies & webtracking

Deze online dienst maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer u een website bezoekt en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de overeenkomstige internetpagina wordt opgehaald, verzendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk. Bepaalde cookies worden automatisch gewist na afloop van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

Welke soorten cookies gebruikt Binkdate?

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn functionele cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Dit is voor intern gebruik om het gebruik van onze dienstverlening te verbeteren.

Advertentie cookies

Deze cookies verzamelen informatie over welke reclame getoond wordt. Alle gegevens zijn geanonimiseerd en kunnen niet worden gebruikt om u te identificeren

Analyse cookies

Via analytische cookies krijgen we inzage in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.

Google Analytics Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Dit zijn cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies). Binkdate gebruikt Google Analytics met de aanvullende functie die Google biedt voor anonimisering van IP-adressen: hiermee worden door Google IP-adressen al binnen de EU ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de VS, maar in ieder geval altijd alleen in ingekorte vorm opgeslagen. In opdracht van Binkdate zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw activiteit op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan Binkdate te leveren, zoals Google-Analytics rapporten over de prestaties, op basis van demografische kenmerken en interessen. Hoe Google gegevens verwerkt is hier beschreven (https://privacy.google.com/businesses/processorterms/).

Cookie voorkeuren aanpassen

Bezig met laden...